Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Funzi Design, (y-tunnus: 2580051–4)
Läntinen rantatie 3
02230 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Funzi Design
sähköposti: michaela@funzidesign.fi
Osoite: Läntinen rantatie 3, 02230 Espoo

2. Rekisteröidyt
 • Funzi Designin asiakasrekisteri
 • olemassa olevat ja potentiaaliset asiakkaat
 • tarjous/sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Funzi Designin asiakasrekisteri: Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tai tarjouksen/sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.
 • henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
 • Funzi Designin toimeksiannosta yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Henkilötietojen pitämisen peruste ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenottolomake
 • asiakasviestintä ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • palveluista kertominen
 • Funzi Designin toimeksiannosta yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja työtehtävän edellyttämällä tavalla.
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • etu- ja sukunimi
 • yhteistiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen michaela@funzidesign.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (6–10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Funzi Design kerää henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Asiakastiedot kerätään pääosin suoraan asiakkaalta itseltään. saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Funzi Designin ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietojen käsittelyn keston yleiset periaatteet.

 • henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

kirjanpitoon liittyvät dokumentit säilytetään lakisääteisen ajan (6–10 vuotta).

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja kirjanpitotoimisto käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Funzi Design ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kolmannen osapuolen evästeiden keräämä data on meille anonyymiä, mutta kolmas osapuoli saattaa omissa järjestelmissään analysoida ja yhdistellä dataa esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen tai kävijätilastointiin.