Toiminnassani panostan asiakaslähtöisen palvelun tuottamiseen.Tehtäväni on ratkaista tilojesi ongelmakohtia ja luoda niistä toimivia ja viihtyisiä. Näin sinun arkesi ja toimintasi uudistetuissa tiloissa tulee helpottumaan.

Käytän suunnittelussa mm. 3D -mallinnusohjelmaa. Näin pystyn palvelemaan sinua paremmin, koska tilojen hahmottaminen on helpompaa.

Suunnittelussani pyrin käyttämään ”kestävän kehityksen periaatteita”, vanhaa vaalimalla kuitenkin unohtamatta laatua ja toimivuutta.

Alla olen kuvannut karkeasti suunnitteluprosessin kulun:

KARTOITUSKÄYNTI

Maksuton tapaaminen kohteessa, jossa kartoitetaan tarpeesi, toiveesi, remontin laajuus, budjetti sekä aikataulu.

 

TARJOUS

Saat kirjallisen tarjouksen suunnittelutyöstä. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen alkaa suunnittelutyö.

 

SUUNNITELMAN LÄPIKÄYMINEN

Käymme yhdessä läpi alustavaa suunnitelmaa, jossa tarkastelemme mm. pohjakuvaa, 3D-kuvia, erilaisia materiaalinäytteitä ym. Teemme mahdollisia tarkennuksia suunnitelmaan.

 

SUUNNITELMAN LUOVUTUS

Saat sovitun suunnittelusisällön mukaiset asiakirjat ja suunnitelmat esim. huonekortit, työselosteen sekä sovitut piirustukset toteuttamista varten.

 

PALAUTTEEN ANTO

Jotta pystyisin kehittämään palvelujani paremmiksi.

Vaalea keittiö
Keittiön suunnittelua leikkauskuvat
Keittiön suunnittelu leikkauskuva